Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

astrid-anne
1513 0bec
Reposted fromIriss Iriss viaAyumi Ayumi
astrid-anne
3005 8bcd 500
Reposted fromkaiee kaiee viabiesyfiodora biesyfiodora
1190 4b12 500

angryblackgirlrants:

The truth.

Reposted fromBlackTarzy BlackTarzy viadupablada dupablada
astrid-anne

May 24 2017

astrid-anne
0163 4de6
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viareloveution reloveution

May 17 2017

astrid-anne

May 10 2017

astrid-anne
3470 92fd
Reposted fromtfu tfu viareloveution reloveution
astrid-anne
astrid-anne
0507 41be 500
Reposted frompath-wanderer path-wanderer vianoisetales noisetales
astrid-anne
9663 2554
Reposted fromretro-girl retro-girl viabakteryja bakteryja
astrid-anne

Alfabet dorosłego człowieka

 

A może by tak jeszcze raz

Być bardziej sobą niż aktorem

Chcieć marzyć i w przekorny czas

Dzień pchać do nieba swoim torem

 

Edenu szukać pod Golgotą

Fatum zamieniać w Boga rękę

Grzechu nie zgarniać miarką złotą

Humorem zbić niejedną mękę

 

I jakoś tak żyć bardziej życiem

Jak dzieci liczne i beztroskie

Każdą godzinę chrzcić odkryciem

Lament stapiając w tym co boskie

 

Łabędzi śpiew zostawić ptakom

Miłością spojrzeć w zmartwychwstanie

Nadzieją wierzyć nowym znakom

Ocalić moc na śmierć zaranie

 

Piękna żadnego nie żałować

Rozumnie chłonąć świata strony

Słońcem i mrokiem się budować

To po to został on stworzony

 

Uwierzyć w szczęście wreszcie swoje

Wiarą zwyczajną tą z człowiekiem

Zaufać sercom serc podwoje

Że życie wciąż przychodzi z wiekiem

 

Ą, Ę i Ć dać ich własny kąt

Ś małe forsować z rozsądku

X, Y w życiu to nie błąd

Źle kiedy wszystko jest w porządku

— ks. Wojciech Węgrzyniak
Reposted fromSursumCorda SursumCorda viaoutofmyhead outofmyhead

April 20 2017

astrid-anne
3477 02e6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabiesyfiodora biesyfiodora

April 19 2017

0755 cfc1

thenatsdorf:

Adorable armadillo instantly becomes ball. [full video]

astrid-anne
astrid-anne
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viajasnaa jasnaa
astrid-anne
astrid-anne
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viamadadream madadream
astrid-anne
5559 caa6 500
Reposted fromlujek lujek viawaco6 waco6
astrid-anne
1981 97d9
Reposted fromtfu tfu viaaniuszka aniuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl